Cart empty

Knowledge & FAQ

การดูแลผิวเมื่อมีความเครียด

     สุขภาพผิวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องได้รับการใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ คงไม่มีใครปฏิเสธที่อยากจะมีสุขภาพผิวที่ดี แลดูอ่อนกว่าเยาว์ และยิ่งในยุคปัจจุบัน จากสภาวะปัญหาต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด

Read more...

“บทบาทของสารสำคัญยุคใหม่ในการดูแลผิวพรรณของเวชศาสตร์ชะลอวัย" (Anti-aging Medicine)

     มีหลายคนคงเคยได้ยินศาสตร์ใหม่แห่งการรักษาสุขภาพที่เรียกว่า Anti-aging medicine หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัยแท้ที่จริงเป็นศาสตร์แนวใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพจากภายใน โดยวิเคราะห์ลงลึกไปถึงระดับพันธุกรรม การทำงานของเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะภายในร่างกายของคนเรา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรค หรือแม้แต่ช่วยในการรักษาถ้าหากเกิดโรคขึ้นมาแล้วจริง 

Read more...