Cart empty

About Us

 

     เวชสำอาง De's Formula กำเนิดจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม"เวชสำอาง" ที่มีคุณภาพสูงสุด, มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยสูงสุด ตามหลักวิชาการทางแพทย์และเภสัชกรรม ในราคาที่เหมะสม.

 

    แรกเริ่มในปี พ.ศ. 2547 ได้ใช้ชื่อเรียกว่า Dr 's Formula โดยสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยกลุ่ม"เภสัชกรปริญญาจากม.มหิดลและจุฬา"พัฒนาสูตรตำรับตามที่แพทย์ผิวหนังใช้ในคลินิก หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554จึงได้เปลี่ยนจากชื่อเดิม Dr's Formula (ดอกเตอร์ฟอรมูลา) เป็น De's Formula (ดีส์ฟอร์มูลา) เป็นต้นมา

 

     ปัญหาในปัจจุบันสำหรับการพิจารนาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคือ "ไม่แน่ใจ" เพราะมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออกมาในท้องตลาดมากมายหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหลากหลายทั้งจริงบ้างและเกินความจริงบ้าง คุณภาพมีหลายระดับรวมถึงราคาก็มีตั้งแต่ถูกจนแพงเกินคุณค่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้มักใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล เช่นเพราะมีการโฆษณาให้รู้จัก, เพราะเพื่อนแนะนำ, เพราะพนักงานขายแนะนำหรือเพราะโปรโมชัน

 

     De's Formula พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางให้สูตรมีความแตกต่างและเป็นสูตรเดียวในตลาด(ไม่มีสูตรใดเหมือน100%)โดยใช้สารActive Ingredients จากผู้ผลิตในต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น US, Europe และ Japan นอกจากนี้สารแต่ละตัวที่ใช้ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์รองรับ เพื่ออธิบายได้ว่าสารเหล่านั้นออกฤทธิ์ได้อย่างไร ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูเซลผิวอย่างไร รวมถึงการทดสอบด้านความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการพิจารนาเลือผลิตภัณฑ์เวชสำอางให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของตัวเรา ใช้เหตุผลเพิ่มมากขึ้นในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้อารมณ์และความรู้สึกเพียงอย่างเดียว

 

     พันธกิจ(Missions)ของ De's Formula คือพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเภสัชกรปริญญาเพื่อนำเสนอเวชสำอางที่มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กัน เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักผิวที่ไม่ต้องการเพียงแค่ความสวยงามแต่ต้องการให้ผิวมีสุขภาพดีด้วย